Home

Српска Православна Црква Свети Basil је део Српске Православне Епархије Истончно-Америчке, под омифором Његовог Преосвештенства Господина Др. Митрофана. Поред већине парохијана који су Срби и говоре српски, Бог је нас благословио да имамо и Православне Хришћане рођене у Америци који говоре енглески, као и парохијане Руског и Бугарског порекла. С тога подједнако служимо на два језика: Црквенословенском и Српском. Наша парохија је отворена за све Православне Хришћане, као и за све оне које су заинтересовани за Православље.
Света Литургија је увек служио је у недељу у 9:30
The St. Basil of Ostrog Serbian Orthodox Church is part of the Serbian Orthodox Diocese of Eastern America, under the Omophor of his Grace, Dr. Bishop Mitrophon. While most parishioners are Serbian and Serbian speaking, we are also blessed to have English speaking Orthodox Christians born in America, as well those with Russian and Bulgarian backgrounds. Thus we equally serve in two languages: Church Slavonic and Serbian. Our parish is open to all Orthodox Christians as well as anyone interested in Orthodoxy.
Divine liturgy is always served on Sunday at 9:30 AM